BİLİM KIZI PROJESİ

Yaşamı bilimle güzelleştirecek,

kolaylaştıracak, yaşama değer katacak akıllı kızlarımızın içerisinden 10 yıl sonra 100 bilim kızının yetişmesine olanak sağlayacağız. 1 Bilim Kızının Nobel ödülü almasına tanıklık edeceğiz.

Hedef Kitlemiz

Genç Kızlar

Bilim kızı olmak isteyen veya topluluklarına katılmak isteyen genç nesil 15-25 yaş arası

Kurumlar
Projeye bağış verecek veya sponsor olacak veya projenin bir aşamasını gerçekleştirecek kamu-özel kuruluşlar, STK’lar, üniversiteler

Bağışçılarımız
Kitap alarak veya bağış yaparak destek olmak isteyenler veya bir faaliyete sponsor olmak isteyenler

Proje gerekçemiz;

Türkiye genç bir ülke olmasına rağmen, eğitim başarımız hızla gerilemektedir.

2019 yılı sonu itibarıyla 15-24 yaş grubundaki genç nüfus toplam nüfusun %15,6’sını oluşturdu. Genç nüfusun %51,3’ünü erkek nüfus, %48,7’sini ise kadın nüfus oluşturdu.‘[1] 12,6 Milyonu bulan genç nüfüsümuz, Avrupa Birliği ülkelerinin 20 tanesinin toplam nüfüsündan fazladır.

OECD’nin 2000 yılından bu yana düzenlediği 15 yaşındaki 3 Milyon öğrencinin katıldığı 3 yılda bir düzenlenen “Uluslararası Değerlendirme Programı” PISA 2018 sonuçlarında ülkemiz yine OECD ortalamalarının altında kaldı. Bu sonuçlara göre ‘Türkiye, PISA testine 3 farklı kategoride (kendi dilinde matematik okuryazarlığı, fen Bilimleri okuryazarlığı ve okuma Becerileri) katılan 37 OECD ülkesi arasında 31. sırada yer aldı. Türkiye’de kızlar erkekleri tüm testlerde geride bırakırken, yoksul öğrenciler düşük performans gösterdi.[2]

[1] TUİK resmi web sitesi : https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Genclik-2019-33731 Erişim tarihi: Ocak 2021

[2] OECD PISA resmi web sitesi : https://pisadataexplorer.oecd.org/ide/idepisa/dataset.aspx Erişim Tarihi : Ocak 2021

Bilim insanları arasında bilim kadınları sayısı çok düşük seviyededir.

1901-2020 yılları arasında ödülalan 962 kişi içerisinden’[1] sadece ‘58 defa bilim kadınları NOBEL Ödülü kazandı. Sadece TEK bir KADIN Marie Curie, 2 defa ödüle hak kazandı (1903 de Fizik alanında, 1911 de Kimya alanında.)[2]

PLOS Biology[3] isimli bilimsel dergide yeralan çalışmada, 2020 de dünya çapında yayın yapan akademisyenlerin bilimsel makalelerinin adedi, etkisi, aldığı atıf sayısı ve oranı gibi bilimsel kriterlerden yola çıkarak bir sıralama oluşturuldu. 161.442 bilim insanı sıralandı. En etkili bilim insanları listesinde, Türkiye’de çalışmalarını yürüten toplam 857 bilim insanı içerisinde 92 kadın yer aldı.[4]

[1] NOBEL Ödülü web sitesi sayfası: https://www.nobelprize.org/prizes/facts/nobel-prize-facts/ erişim Tarihi:  Ocak 2021

[2] NOBEL Ödülü resmi web sayfası https://www.nobelprize.org/prizes/lists/nobel-prize-awarded-women/ Erişim Tarihi: Ocak 2021

[3] Plos Biology veri seti https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2 Erişim Tarihi: Ocak 2021

[4]   Plos Biology dergi https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000384 Erişim Tarihi: Ocak 2021

Wikipedia Türk Bilim İnsanları listesine; 65 bilim adımımıza karşılık, 2 bilim kadınımızın adı listeye girmiştir.

Nitelikli işgücü ve işveren durumundaki kadınların oranı çok düşüktür.

MPM (Milli Prodüktivite Merkezi) 2013 raporuna göre, çalışan kadınların sadece %1,2 si işveren konumunundadır.

Türkiye’de özellikle de kırsal kesimlerde kızlarımızın eğitim ve yaşama nitelikli değer katma seviyesi oldukça düşüktür.

Kırsal alan kadınlarının yoksulluğuna ve işgücü istihdamına katılımını engelleyen en büyük faktör olarak eğitimsizlik ya da eğitim eksikliği olarak görülmüştür.[1]

TEPAV’ın 2018 de yayımlanan “Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesinde 2015 verilerine göre eşitsizliğin en az olduğu illerin sıralaması değişmiştir. 2015 yılında İstanbul’u, Bursa, Eskişehir, Ankara ve Muğla iken, 2017 verilerinin temel alındığı yeni çalışmada İstanbul’u Rize, Ankara, Bursa ve Tunceli takip etmiştir.’[2]

[1] Savaş Karagöz, N. Işıl Karagöz, Yoksulluk, Eğitim Ve İstihdam Açısından Kırsal Alan Kadınının 2010-2016 Yılları Arası Genel Görünümü, Hak-İş Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi © Cilt: 7 Yıl: 7 Sayı:17 (2018/1)

[2] Dr. Asmin Kavas, Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi – 2018, TEPAV, 8 Mart 2018

Proje Portföyümüz

Proje stratejilerimize uygun olarak iki Sosyal İnovasyon Portföyü oluşturulmuştur. İlkinde; Bilim KIZI Ağı ismi ile kızlara erişecek; bilim kariyerleri boyunca yanlarında olacak şekilde projeler planlanmıştır. İkinci proje portföyümüzde; Bilim KIZI Etkinlikleri ismi ile kızlarımızın bilimsel etkinliklere erişimi ve katılımları için faaliyetler gerçekleştirecektir. Proje portföylerimiz ve kapsadığı projelerin detayları ile projelerin süre ve bütçe büyüklükleri aşağıda verilmiştir.

Portföy 1:Bilim KIZI Ağı-Bilim tohumları ekerek, bilim kızlarımızı çoğaltacağız’ sloganı ile bu portföyümüzde yer alan aşağıdaki projelerimiz; her yıl ihtiyaca uygun olarak tekrarlanacaktır.

  • BİLİM KIZI mentörleri: Mentör yetiştirme ve örgütlenme, mentor eğitim seti hazırlama ve yayılım, Bilim Kızlarına erişim ve mentörlük faaliyetleri
  • Bilim kızı buluşmaları: Online tanışalım, Bilim Kızı okul-üniversite günleri, bilim partileri ve panelleri etkinlikleri, proje pazarlarında bilimsel projelerinin sergilenmesi, gezerken öğrenelim (CERN, NASA, Ar-Ge Merkezleri, bilim müzesi v.b ziyaretleri) faaliyetleri, Ulusal ve uluslararası networklere katılım, tematik akademik konferanslar, başarı paylaşımı konferansları, diğer tematik konferanslara katılım, BİLİM KIZI mezunlar günü etkinlikleri, Akademisyenlerle buluşturulması ve onlarla vakit geçirmeleri için faaliyetler, bilim kadınlarının motivasyon konuşmaları yapmaları etkinlikleri
  • Bilim kızı tanınırlığı : Sosyla medya, web sitesi, konvansiyonel medya tanınırlığı çalışmaları, BİLİM KIZI tematik yarışmaları, Ulusal yarışmalara katılım, Uluslararası yarışmalara katılım (UNESCO young scientists awards gibi)

BİLİM KIZI ETKİNLİKLERİ- Bilim kızlarımızı destekleyip, büyüteceğiz

  • Bilim KIZI bursları: 10 yıl sürecek proje boyunca erişmeyi hedeflediğimiz 100 kızımızdan isteyenlere bilim kariyerlerinde burs sağlamak için değişik destek mekanizmaları planlanmıştır. İlki; hayırseverlerin bağışları için, Orta öğretim, üniversite, lisans üstü ve Doktora BİLİM KIZLARI bursları Müjgan ÇETİN’in rahmetli evladı adına oluşturduğu Mete Ediz Çetin – Bilim Kızı Projesi Burs Fonu üzerinden verilebilmektedir. İkincisi; Proje öz gelirleri olarak proje faaliyetlerinde kullanılmak için; Müjgan Çetin’in Şubat 2021 başında yayın hayatına girecek olan “İnovasyon ile Değer Katanlar” isimli kitabının telif geliri projeye bağışlanmıştır. Üçüncüsü; projeye düzenli, sürdürülebilir maddi kaynak elde etmesini sağlayacak sosyal girişim faaliyetleri de planlanmıştır. Sanatçı Büşra ORHAN tarafından hazırlanan Bilim KIZI orjinal görselinin tasarım ve marka hakları korunarak, hediyelik eşya, takıb ürünlerde hayat bulmasıyla kadın girişimciler tarafından satışı ile elde edilen gelir payı da projeye bağışlanacaktır. Dördüncüsü ise; projemiz; bilim yolculuğuna çıkan kızlarımıza destek olacak şekilde, ulusal ve uluslararası fonların projelere yönelik çağrılarına uygun hibe destekleri de kullanılacaktır. Bu gelirlerin yanında, proje paydaşlarımızla yapacağımız kitap imza günleri, Bilim Kızı etkinliklerinde gelir getirici faaliyetlerin hayata geçirilmesi de planlanmaktadır.
  • Bilim KIZI bilgiye erişim olanakları: Öğrencilerin bilimsel etkinlikleri ve yayınları kolayca takip edebilmeleri için bilimsel dergilere abone olmalarının ve öğrencilerin bu yayınları okumaları için faaliyetler, Uluslararası yaşdaşları ile bilimsel etkinliklere katılımı için faaliyetler, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum v.b etkinliklerle bilimsel çalışmaları izlemesi için faaliyetler, okulunda bilimsel altyapıya erişemiyorsa projesi için gerekli altyapıya erişimine yönelik faaliyetler planlanmaktadır.
  • BİLİM KIZI proje yapım atölyeleri: Tematik çağrılara katılım için proje hazırlama atölyeleri ve tematik ve TUBİTAK yarışmalarına proje hazırlama çalıştayları, tematik eğitimler ve çalıştaylar, hazırlık kampları, yaz kampları, ulusal ve uluslararası hibeler ile projeleri hayata geçirme faaliyetleri, ilgi duydukları branşlardaki öğretim görevlileriyle birlikte çalışmalarının ve yapılan araştırma projelerine katılım faaliyetleri planlanmaktadır.

Sizin de bir BİLİM KIZI nız olsun…!

Hedef Proje Paydaşlarımız

– Sivil toplum kuruluşları
– Medya
– Milli Eğitim Bakanlığı
– Çocuktan ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı

– Belediyeler
– Valilik ve Kaymakamlıklar
– Sanayi ve Ticaret Odaları
– Üniversiteler
– Okullar

– Medya kuruluşları
– Yayınevi kuruluşu
– Bağışçılar
– Gönüllüler

Click here to change this text

Click here to change this text